Skip links

O nadaci

Nadace Věry a Vladimíra Janouškových byla zřízena na jaře 2004, tedy ještě za života paní Věry. Cílem nadace je zachování a ochraňování uměleckých děl a ateliéru Věry a Vladimíra Janouškových, jakož i provozování stálé expozice a shromažďování děl obou autorů. Posláním nadace je zvyšovat povědomí veřejnosti o uměleckých dílech a domě Věry a Vladimíra Janouškových a v neposlední řadě také šíření kulturního odkazu manželů Janouškových.

K nejvýraznějším počinům nadace z poslední doby patří vydání obsáhlé monografie Vladimíra Janouška a realizace jeho souborné retrospektivy v Museu Kampa (2020–2021), dokončení rekonstrukce budovy ateliéru v pražských Košířích (2022) a zpřístupnění stálé expozice věnované tvorbě obou manželů (2023).

V rámci příprav retrospektivy Vladimíra Janouška bylo mimo jiné restaurováno téměř šest desítek jeho děl, z nichž nejnáročnější restaurátorské zásahy vyžadovaly sochy Věčný chodec (Izák Laquedem) a Bez názvu (Poslední pád – Ikaros). Výstava, kterou kurátorsky připravil historik umění Karel Srp a jejíž architekturu navrhl vedoucí ateliéru sochařství na UMPRUM Dominik Lang, byla instalována ve všech třech patrech Musea Kampa.

Stálou expozici v prostorách ateliéru manželů Janouškových kurátorsky připravil tým Musea Kampa (Adéla Petříčková, Jan Skřivánek, Martina Vítková) ve spolupráci s Dominikem Langem a grafičkou Adélou Svobodovou. Expozice vychází z vnitřní dispozice domu a z myšlenky, že ateliér nemá být jen muzeem obou sochařů, ale též místem setkávání, práce i poznávání.

Mezi dalšími plány nadace je revitalizace zahrady ateliéru, vybudování badatelského centra a rezidenčního programu pro mladé umělce a historiky umění. V horizontu několika let by se v Museu Kampa měla rovněž uskutečnit retrospektiva Věry Janouškové. S Museem Kampa má nadace uzavřené memorandum o spolupráci a může se opírat o odborné i profesní zázemí muzea, které nedávno oslavilo dvacet let svého fungování.

Vladimír Janoušek, Časy, Museum Kampa 2020 (pohled do expozice)

Tento web používá nezbytné cookies.
Prozkoumat
Potáhněte